Calendrier

ESCH/ALZETTE - Escher Kulturlaf

Concert à l'occasion du "Escher Kulturlaf" à la Maison de Retraite (CIPA) à Esch-sur-Alzette

8 septembre 2018 (Samedi) - 17h00

Organisateur : CIPA Esch

------

Konzert anlässlich des Escher Kulturlaufes im Altersheim (CIPA) in Esch/Alzette

8. September 2018 (Samstag) - 17 Uhr

Veranstalter : CIPA Esch